SAVAQ vandingssystem

Savaq® er et unikt miljøkoncept, der løser to problemer på samme tid: Lokal Afledning af Regnvand (LAR) og vanding af grønne områder i bymiljø. Savaq muliggør effektiv håndtering og forsinkelse af fordelingen af regnvand og kombinerer dette med bæredygtig vanding af planter. Savaq er en forkortelse for ”Save Aqua”, da man ikke blot får styring af afledningen af regnvandet, men samtidig sparer på vandet til byens grønne miljøer.

PDF – produktbrochure

 

Kategorier: , Tags: , , ,
   

Yderligere information

Leverandør

Terrigio

Type / vandingssystem

Forbundne rør

Materiale vandingssystem

Polypropylen (PP) og PEHD

Vægt i kg

0,88 kg/m

Diameter cm

Ø 16

Vandvolumen liter

15,1 liter/løbende meter

Farve Vandingssystemer

sort

Brudstyrke

1000 kn/cm2 direkte på produktet. Dette stiger til 3000 kn/cm2 nedgravet i jord

Tilbehør vandingssystem

Lukkeprop, Påfyldningsrør med niveaumåler

Vandet suges op af vandingsrørene af et absorberende specialvæv, separat for hver sektion. Vandet opmagasineres i hver sektion ved hjælp af en mellemvæg, som også reducerer vandgennemstrømningen. Dette muliggør anvendelse af systemet på skrånende terræn.

 

Savaq® er en ny generation af kapillære vandingssystemer. Systemet giver en mere præcis og miljøvenlig styring af fugtigheden i rodzonen.

 

Savaq® er designet til at kunne anvendes i store systemer uden at være under tryk.

 

Det patenterede systemdesign giver en jævn spredning af fugtigheden langs hele vandingsområdet. Jorden og planterne bestemmer derefter selv spredningstakten.

 

Savaq’s® teknik er udformet til at reducere vandforbruget mest muligt, mens beplantningen samtidig får tilført den nødvendige vandmængde. Udnyttelsesgraden af det tilførte vand overstiger langt hvad konventionel vanding kan præstere.

 

SAVAQ TIL VANDING:

 • Kan med fordel anvendes til LAR-projekter
 • Sparer op til 60-90 procent sammenlignet med konventionelle vandingssystemer
 • Vander direkte i rodzonen
 • Udelukker vandfordampning
 • Reducerer dræneffekten
 • Forøger effektiviteten af tilført gødning
 • Reducerer ukrudtsproblemer
 • Fungerer uden tryk
 • Reducerer driftsomkostninger
 • Robust over for mekaniske skader på systemet uden større funktionstab
 • Kan sammenkobles med afløbsvand

Savaq® City kan anvendes til mange forskellige beplantningstyper, både i bede og højbede.

Det kan bruges til bede med såvel sommerblomster som stauder. I bede med buske og træer lægges systemet noget dybere, tilpasset til rodsystemet og behovet for at kunne bearbejde jorden uden at skade vandingssystemet. Systemets enkle konstruktion gør monteringen hurtig, og der findes et monteringsværktøj til at lette sammenkoblingen.  Savaq® City forlængerrør kan let skæres til i ønsket længde.

 

Hvordan fungerer Savaq

Savaq® udnytter jordens egen kapillærkraft. Jordens kapillærkræfter giver et optimalt plantemiljø ved at absorbere og fordele vand i forhold til den aktuelle jords vandholdende kapacitet. Kapillærkraften er med til at tilbageholde vand, uden at det dræner bort.

 

Savaq® systemet skaber sit eget grundvandsniveau ved rodzonen, og vandingen sker uden brug af tryk. Fordampningen reduceres til et minimum, hvis kapillærkraften reduceres af en porøs jordoverflade. På denne måde kan jordoverfladen holdes tør.

 

Hvor kan Savaq® anvendes

Savaq®  håndterer følgende vandingsopgaver:

 

 • Større plantekummer
 • Taghaver
 • Indendørs beplantning – atrium, drivhus og lignende
 • LAR-løsninger, hvor man ønsker at anvende regnvand til vanding

Savaq® er et patenteret vandingssystem, der med fordel også kan anvendes som LAR-løsning. Savaq® er et LAR–vandingssystem, der kombinerer opmagasinering og forsinkelse af regnvand med vanding af grønne områder.

 

Vandingssystemet kan opfange vand fra hustage og faste belægninger, så vandet kan udnyttes til vanding af beplantninger. Vandingssystemet kan kompletteres med forskellige typer brønde og nedløbsrørsystemer til at håndtere vandet. Det er for eksempel muligt at løfte regnvandet til et højere niveau til vanding af særlige områder.

Se flere eksempler på anvendelsen på Savaq’s svenske hjemmeside – klik her